எங்கள் நிறுவனங்கள்

இலங்கையின் நிலையான அபிவிருத்தியில் முக்கியமான, வலிமைமிக்க அங்கம்வகிக்கும் நாம். பன்முக விஸ்தரிப்பின் உள்ளார்ந்த பிரதிபலன்களை அறுவடை செய்வதற்கு கூட்டிணைப்புக்களை ஏற்படுத்திவருகின்றோம்.

நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்: முகப்புப் பக்கம் » எங்கள் நிறுவனங்கள்

டி சாம்சன் இன்டஸ்ரிஸ் (பிரைவேட்) லிமிட்டெட்

ISO 9001:2008 சான்று அங்கீகாரத்துடன் இலங்கையிலுள்ள ஒரு முன்னணி பாதணி உற்பத்தியாளர் மற்றும் ஏற்றுமதியாளர் என்ற சிறப்பைக் கொண்டுள்ள டி சாம்சன் இன்டஸ்ரிஸ் (பிரைவேட்) லிமிட்டெட் (DSI) 1962 ஆம் ஆண்டு இலங்கையில் முதலாவது பாதணி உற்பத்தி நிலையத்தை நிறுவியிருந்தது. தினந்தோறும் 60,000 சோடிகளுக்கும் அதிகமான பாதணிகளை உற்பத்தி செய்யும் இந்நிறுவனம் 1,500 ஊழியர்களைக் கொண்டுள்ளது.

சாம்சன் மனுபெக்சர்ஸ் (பிரைவேட்) லிமிட்டெட்

1981 ஆம் ஆண்டில் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட இந்நிறுவனம் ஆண்கள், பெண்கள், குழந்தைகள் மற்றும் சிறுவர்களுக்கான உயர் தரத்திலான சாதாரண பாதணி வகைகளை உற்பத்திசெய்து வருவதுடன், ‘Ranpa’ என்ற வர்த்தகநாமத்தின் கீழ் 175 இற்கும் மேற்பட்ட DSI விற்பனை நிலையங்கள் மற்றும் 2,000 இற்கும் மேற்பட்ட பல்வர்த்தகநாம விற்பனை நிலையங்கள் மூலமாக விற்பனை செய்துவருகின்றது. சாம்சன் மனுபெக்சர்ஸ் நிறுவனம் தனது சொந்த EVA மற்றும் PVC துணி இயந்திரங்கள் மூலமாக மாதாந்தம் அண்ணளவாக 250,000 சோடி பாதணிகளை உற்பத்தி செய்துவருகின்றது.

டி. சாம்சன் அன்ட் சன்ஸ் (பிரைவேட்) லிமிட்டெட்

DSI சாம்சன் குழுமத்தின் முன்னோடி ஸ்தாபனமும், இலங்கையில் பாதணிகளின் சந்தை முன்னோடியாகவும் திகழ்கின்ற டி. சாம்சன் அன்ட் சன்ஸ் (பிரைவேட்) லிமிட்டெட் நிறுவனம் தனது சொந்த வர்த்தகநாமத்தின் கீழான ஆடையணி, பாதணி மற்றும் சர்வதேச பாதணி வர்த்தகநாமங்களின் ஏகபோக விநியோகத்தராகவும் திகழ்கின்றது. நிறுவனத்தினால் நிர்வகிப்படும் 200 காட்சியறைகளை டி. சாம்சன் அன்ட் சன்ஸ் (பிரைவேட்) லிமிட்டெட் தொழிற்படுத்தியுள்ளதுடன், நாடளாவியரீதியில் 4,000 இற்கும் மேற்பட்ட முகவர்களையும், 50 விற்பனைப் பிரதிநிதிகளையும் கொண்டுள்ளது.

சாம்சன் டிரேடிங் கம்பனி (பிரைவேட்) லிமிட்டெட்

1978 ஆம் ஆண்டில் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட இந்நிறுவனம் இலங்கையிலும், சர்வதேசரீதியாகவும் பாதணி உற்பத்திகள், EVA மற்றும் இறப்பர் உற்பத்திகள், இரசாயனப் பொருட்கள் மற்றும் Bitumix உற்பத்திகளை விநியோகித்து, விற்பனை செய்துவருகின்றது.

வெச்சென்சன் (பிரைவேட்) லிமிட்டெட்

ஏற்றுமதி இலக்குடன், துவிச்சக்கரவண்டி டயர்கள் மற்றும் ரியூப்களை உற்பத்தியில் ஈடுபட்டுள்ள ISO 9001: 2008 சான்று அங்கீகாரம் பெற்றுள்ள ஒரு நிறுவனமான இது நவீன டயர் உற்பத்தி இயந்திரத் தொகுதியைக் கொண்டுள்ளது. விவசாய பயன்பாட்டு வாகனங்கள், துவிச்சக்கரவண்டி, மோட்டார்சைக்கிள் மற்றும் முச்சக்கரவண்டிகளுக்கான டயர்களை உற்பத்தி செய்வதில் இந்நிறுவனம் விசேட நிபுணத்துவம் பெற்றுள்ளது.

சாம்சன் இறப்பர் இன்டஸ்ரிஸ் (பிரைவேட்) லிமிட்டெட்

சாம்சன் இறப்பர் இன்டஸ்ரிஸ் (பிரைவேட்) லிமிட்டெட் நிறுவனம் ஆனது காற்றடைத்த டயர்கள் மற்றும் ரியூப்களை உற்பத்தி செய்வதற்காக DSI சாம்சன் குழுமத்தின் ஒரு உறுப்பு நிறுவனமாக 1983 ஆம் ஆண்டில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. எமது உற்பத்திகள் அனைத்தும் DSI வர்த்தகநாமத்தின் கீழ் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. துறைமுக மற்றும் விமானநிலைய வசதிகளை இலகுவாகப் பெற்றுக்க்கொள்ளும் அமைவிடத்தில் இந்நிறுவனம் தொழிற்பட்டு வருகின்றது.

சாம்சன் இன்டர்நஷனல் பீஎல்சி

இலங்கையிலுள்ள மிகப் பாரிய இறப்பர் உற்பத்தி தயாரிப்பு மற்றும் ஏற்றுமதி நிறுவனங்களுள் ஒன்றாகத் திகழும் சாம்சன் இன்டர்நஷனல் பீஎல்சி நிறுவனம் உந்து மற்றும் வார்ப்பட இறப்பர் உற்பத்திகளைத் தயாரிப்பதில் 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவத்தைக் கொண்டுள்ளது. 300 இற்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்களைக் கொண்டுள்ள இந்நிறுவனம் ISO 9001:2008 சான்று அங்கீகாரத்தையும் பெற்றுள்ளது.

சாம்சன் இறப்பர் புரொடக்ட்ஸ் (பிரைவேட்) லிமிட்டெட்

இலங்கையில் வார்ப்பட இறப்பர் உற்பத்திகளில் முன்னோடியாகவும், சந்தையில் முதல் ஸ்தானம் வகிக்கும் உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச சந்தைகளுக்கு வார்ப்பட இறப்பர், EVA, நைலோன், பொலித்தீன் (PE), பொலிப்புரொப்பலீன் (PE) மற்றும் இறப்பர் பிணைப்பு தயாரிப்புக்களை உற்பத்தி செய்வதில் நிபுணத்துவம் பெற்றுள்ளது.

சாம்சன் கொம்பவுண்ட்ஸ் (பிரைவேட்) லிமிட்டெட்

30 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட சாம்சன் கொம்பவுண்ட்ஸ் (பிரைவேட்) லிமிட்டெட் ப சான்று அங்கீகாரத்தைப்பெற்றுள்ளதிடன், வருடாந்தம் 480,000 EVA மற்றும் 430,000 மைக்ரோ செலூலர் இறப்பர் தாள்களை உற்பத்திசெய்யும் ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளது. நிறுவனம் தகைமை பெற்ற, சிறந்த அனுபவத்தைக் கொண்ட தனது சொந்த ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி அணியைக் கொண்டுள்ளதுடன், சிறந்த உபகரண வசதியைக் கொண்ட ஆய்வுகூடத்தையும், NR மற்றும் EVA ஆகியவற்றிற்கான இரு வேறான கலவை இயந்திரத் தொகுதிகளையும் கொண்டுள்ளது.

சாம்சன் றீகிளெய்ம் இறப்பர்ஸ் லிமிட்டெட்

இலங்கையிலுள்ள ஒரு முன்னணி நிறுவனமான சாம்சன் றீகிளெய்ம் இறப்பர்ஸ் லிமிட்டெட் 1991 ஆம் ஆண்டில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. ஏற்றுமதிச் சந்தை மற்றும் 80% உள்நாட்டுச் சந்தைக்கு சேவையளிக்கும் இந்நிறுவனம் மீள்சுழற்சி செய்யப்பட்ட டயர் துண்டுகளை உபயோகித்து மீள்பண்படுத்தப்பட்ட இறப்பரை உற்பத்திசெய்து வருவதுடன் (ஆண்டு ஒன்றுக்கு மொத்தமாக 7,500 தொன் என்ற அளவில்), விளையாட்டுத் தளங்களுக்கான இறப்பர் தரையோடுகளையும் தயாரித்து வருகின்றது.

சாம்சன் இன்ஜினியர்ஸ் (பிரைவேட்) லிமிட்டெட்

சாம்சன் இன்ஜினியர்ஸ் (பிரைவேட்) லிமிட்டெட் நிறுவனம் இலங்கையில் பல்வேறுபட்ட பொறியியல் துறை சேவைகளில் ஈடுபட்டுள்ள ஒரு நிறுவனமாகும். குடிசார் பொறியியல், பண்ட இடம்மாற்று சேவை (இலங்கை பெட்ரோலியம் கூட்டுத்தாபனத்தில் பதிவுசெய்யப்பட்ட ஒரு காவிச்சேவை நிறுவனம்), இயந்திரவியல் பொறியியல், இலத்திரனியல் பொறியியல் மற்றும் வாகன பொறியியல் போன்ற சேவைகள் அவற்றுள் பிரதானமானவையாக உள்ளன.

சாம்தேசி பிரஷ் மனுபக்சர்ஸ் (பிரைவேட்) லிமிட்டெட்

உறுதியான வெளிநாட்டு பிணைப்புக்களைக் கொண்டுள்ள ஒரு நிறுவனமான சாமதேசி தூரிகை தொழிற்துறையில் 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேற்பட்ட அனுபவத்தைக் கொண்டுள்ளது. வன காப்பாளர் மன்றத்தின் (Forest Stewardship Council) சான்று அங்கீகாரத்தைக் கொண்டுள்ள நிறுவனம் வன காப்பாளர் மன்றத்தின் சான்று அங்கீகாரத்தைப் பெற்ற இறப்பர் தோட்டங்களினால் நிர்வகிக்கப்படுகின்ற உயர் தரம் கொண்ட மரம் மற்றும் நவீன இயந்திரங்களை உபயோகித்து உயர் தரத்திலான தூரிகைகள் மற்றும் துடைப்பங்களை தயாரித்து வருகின்றது. வேறுபட்ட வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளுக்கமைவாக விசேடமாக வடிவமைக்கப்பட்ட உற்பத்திகளையும் இந்நிறுவனம் வழங்கிவருகின்றது.

சாம்சன் ரஜரட்ட டைல்ஸ் (பிரைவேட்) லிமிட்டெட்

வாடிக்கையாளர்களின் விருப்பத்திற்கமைவாக, 100% இயற்கையான (எவ்விதமான இரசாயன பயன்பாடுகளுமற்ற), குளிரூட்டும் பண்பைப் கொண்டுள்ள, ஆரோக்கியம் தொடர்பான அக்கறை கொண்ட, இலகுவில் உடையாத, குறைந்த அளவில் தண்ணீரை உறிஞ்சுகின்ற (10% இற்கும் குறைவாக), தண்ணீர் குறைந்த அளவில் ஊடுருவுகின்ற, பின்னிய முறைமையைக் கொண்ட, ஜப்பானிய துப்பாக்கிச் சூட்டு முறைமைக்கு கீழ்ப்படுகின்ற., எவ்விதமான மறைமுகமான நிபந்தனைகளுமற்ற உற்பத்திகளை நிறுவனம் வழங்கிவருகின்றது.

SRG Holdings (Pvt) Ltd

தரமான பழவகைகள் மற்றும் மரக்கறி வகைகள், பருப்பு வகைகள் மற்றும் வாசனைத் திரவியங்கள், பதனிடப்பட்ட உணவுகள் மற்றும் பானவகைகளை உற்பத்திசெய்து, சந்தைப்படுத்தி வருகின்ற SRG holdings பெருந்தோட்டம் மற்றும் SLS சான்று அங்கீகாரத்தைப் பெற்றுள்ள ஊற்று நீர் வர்த்தகநாமமான Mount Spring இனையும் தயாரித்து விநியோகித்து வருகின்றது..

மவுண்ட் ஸ்ப்ரிங் வாட்டர் தனியார் வரையறுக்கப்பட்ட

2004 இல் நிறுவப்பட்ட Mount Spring Water (Pvt) Ltd நிறுவனம் இலங்கையில் கடுமையான தரக்கட்டுப்பாட்டு நடைமுறைகளைக் கொண்டுள்ள, முற்றிலும் தன்னியக்கமயமாக்கப்பட்ட, சுத்தமான நவீன உற்பத்தி நிலையத்தின் மூலமாக குடிநீரை போத்தலில் அடைத்து விநியோகித்து வருகின்றது.

வேரப்பிட்டிய ஹைட்ரோ பவர் (பிரைவேட்) லிமிட்டெட்

வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்புடமை நிறுவனமான வேரப்பிட்டிய ஹைட்ரோ பவர் (பிரைவேட்) லிமிட்டெட், 2 மெகாவற் என்ற அளவு மின்வலுவை உற்பத்தி செய்து இலங்கையின் தேசிய மின்விநியோகத்திற்கு வழங்கிவருகின்றது.

ஹைட்ரோ ட்ரஸ்ட் லங்கா (பிரைவேட்) லிமிட்டெட்

வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்புடமை நிறுவனமான ஹைட்ரோ ட்ரஸ்ட் லங்கா (பிரைவேட்) லிமிட்டெட், 2 மெகாவற் என்ற அளவு மின்வலுவை உற்பத்தி செய்து இலங்கையின் தேசிய மின்விநியோகத்திற்கு வழங்கிவருகின்றது.

சாம்சன் குறூப் கோர்ப்பரேட் சேர்விசஸ் (பிரைவேட்) லிமிட்டெட்

சாம்சன் குறூப் கோர்ப்பரேட் சேர்விசஸ் (பிரைவேட்) லிமிட்டெட் நிறுவனம் ஏனைய கூட்டு நிறுவனங்களுக்கு பல்வேறு மூலோபாயத் திட்டமிடல் மற்றும் நிதி முகாமைத்துவ சேவைகள் மற்றும் இறக்குமதிகள், ஏற்றுமதிகள், சட்ட சேவைகள், தகவல் தொழில்நுட்பம், காப்புறுதி, நிதி மற்றும் திறைசேரி தொழிற்பாடுகள் ஆகியவற்றைக் கையாளுகின்ற விசேட திணைக்களங்களுடன் உட்கட்டமைப்பு முகாமைத்துவ சேவைகளையும் வழங்குகின்றது. இதன் மூலமாக கூட்டு நிறுவனங்கள் வியாபார நடவடிக்கைகளின் முக்கிய தொழிற்பாடுகள் அல்லாத அம்சங்களை அவை சார்ந்த நிபுணத்துவத்தைக் கொண்டுள்ள நிறுவனங்களிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக போட்டித்திறன் அனுகூலத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளவும் முடிகின்றது.

சாம்சன் பைக்ஸ் (பிரைவேட்) லிமிட்டெட்

1998 ஆம் ஆண்டில் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட ஒரு முன்னணி உற்பத்தி நிறுவனமான சாம்சன் பைக்ஸ் (பிரைவேட்) லிமிட்டெட், நச்சு மூலப்பொருட்கள் எதுவும் இல்லாத உயர் மட்டத்திலான பாதுகாப்பு மற்றும் தர உத்தரவாதத்துடன் துவிச்சக்கரவண்டிகளை தயாரித்து வருகின்றது. எமது நிறுவனம் வருடம்தோறும் அண்ணளவாக 300,000 துவிச்சக்கரவண்டிகளை தயாரித்துவருவதுடன், எமது உற்பத்தி வரிசைகளில் Mountain, Street, Folding, BMX மற்றும் சிறுவர்களுக்கான துவிச்சக்கர வண்டிகள் அடங்கியுள்ளன.

குளோப் நைட்டிங் (பிரைவேட்) லிமிட்டெட்

குளோப் நைட்டிங் (பிரைவேட்) லிமிட்டெட் நிறுவனம், 1991 ஆம் ஆண்டில் இலங்கை முதலீட்டு ஊக்குவிப்புச் சபையின் கீழ் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. 350 ஊழியர்களைக் கொண்டுள்ள இந்நிறுவனம் இரட்டை மற்றும் ஒற்றை சிலின்டர் இயந்திரங்களை உபயோகித்து பெறுமதிசேர்வைகளுடன் காலுறைகள் மற்றும் காற்சட்டைகள் போன்ற உள்ளாடை உற்பத்திகளை தயாரித்து வருகின்றது. தற்போது அது வருடம் ஒன்றுக்கு 6 மில்லியன் ஜோடிகள் என்ற உற்பத்தி அளவைக் கொண்டுள்ளது.

சாம்சன் இன்ஷுரன்ஸ் புரோக்கர்ஸ் (பிரைவேட்) லிமிட்டெட்

2008 ஆம் ஆண்டில் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட சாம்சன் இன்ஷுரன்ஸ் புரோக்கர்ஸ் (பிரைவேட்) லிமிட்டெட் நிறுவனம் அனைத்து வகையான பொதுக் காப்புறுதி வியாபாரங்களையும் முகாமைத்துவம் செய்வதுடன், உங்களது காப்புறுதித் தேவைகள் அனைத்தையும் நியாயமான கட்டணங்களில் ஏற்பாடு செய்து தருகின்றது. உங்களுடைய காப்புறுதித் தேவைகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றுவதற்கு தயாராகவுள்ள அர்ப்பணிப்பு மிக்க அணியை நாம் கொண்டுள்ளதுடன், ஆபத்திற்கு வாய்ப்புள்ள அனைத்து அம்சங்கள் தொடர்பான விபரங்களை அவர்கள் உங்களுக்கு உரிய நேரத்தில் அறியத்தந்து, அவற்றை செலவு குறைந்த வகையில் எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது என்பது தொடர்பான ஆலோசனைகளையும் உங்களுக்கு வழங்குவர் என்ற உத்தரவாதத்தை உங்களுக்கு வழங்குகின்றோம்.