எம்மைத் தொடர்புகொள்வதற்க

contact
நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்: முகப்புப் பக்கம் » எம்மைத் தொடர்புகொள்வதற்க

DSI சாம்சன் குழுமம் அல்லது எந்தவொரு எமது துணை நிறுவனங்கள் தொடர்பான மேலதிக விபரங்களை அறிந்துகொள்ள வேண்டுமா? தொலைபேசி, தொலைநகல், மின்னஞ்சல் அல்லது கீழே தரப்பட்டுள்ள படிவத்தை பூர்த்திசெய்வதன் மூலமாக தயவுசெய்து எம்மைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள். எமது அணி உறுப்பினர்கள் உங்களை உரிய முறையில் தொடர்புகொள்வர்.

தலைமை அலுவலகம்

DSI சாம்சன் குழுமம்
இல.110
குமாரன் ரத்னம் வீதி
கொழும்பு 02
இலங்கை.

தொலை பேசி : +94 (0)11 21 31 800
தொலைநகல் : +94 (0)11 21 31 777
மின்னஞ்சல் : info@dsi.lk (பொது)

தொடர்பு

DSI சாம்சன் குழுமம்

பாவனையாளர் விபரங்கள்

* தேவைப்படும் விபரங்கள்

விசாரணை விவரம்