අප අධ්‍යක්ෂවරු

අප අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ශ්‍රී ලාංකේය ජනසමාජය තුල සම්භාවනීය පුද්ගලයන්ගෙන් සමන්විත වන අතර ඔවුන් ආයතනයේ නිර්මාතෘවරයාගේ දැක්ම ඉදිරියට ගෙන යාමේ මනා වූ හැකියාවකින් යුක්ත පුද්ගලයන් වේ.

dsi-directors
ඔබ මෙතැන: මුල් පිටුව » අප ගැන » අප අධ්‍යක්ෂවරු
dsi-directors

රණතුංග රාජපක්ෂ මහතා

කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂ

සැම්සන් සමූහයේ කලමණාකාර අධ්‍යක්ෂවරයා වන කුලතුංග රාජපක්ෂ මහතා සතුව පාවහන්, සහ රබර් නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයේ වසර 48 අත්දැකීම් ඇත.

මෙරට විශ්ව විද්‍යාල කිහිපයක කමිටු සාමාජිකයක් ලෙස සේවයේ යෙදී ඇති එතුමා ශ්‍රී ලංකා ජාතික අපනයන ව්‍යවසායකයන්ගේ සංගමයේ හිටපු සභාපතිවරයෙක් මෙන්ම ශ්‍රී ලංකා රබර් නිෂ්පාදන අපනයනකරුවන්ගේ සංගමයේද හිටපු සභාපති වරයෙකි.

වර්ථමානයේ පාවහන් සහ සම් නිෂ්පාදනකරුවන්ගේ සංගමයේ සභාපතීත්වය දරන එතුමා වෙල්ලස්ස රබර් කර්මාන්තායතනයේ ප්‍රධානී සහ මව්බිම ලංකා පදනමේ අධ්‍යක්ෂවරයෙකි.

ආනන්ද රාජපක්ෂ මහතා

විධායක අධ්‍යක්ෂක

තුසිත රාජපක්ෂ මහතා

විධායක අධ්‍යක්ෂක

කසුන් රාජපක්ෂ මහතා

විධායක අධ්‍යක්ෂක

දොස්තර දුමින්ගා රාජපක්ෂ මෙනෙවිය

විධායක අධ්‍යක්ෂක

කවින්ද රාජපක්ෂ මහතා

විධායක අධ්‍යක්ෂක

නිශාන් රාජපක්ෂ මහතා

විධායක අධ්‍යක්ෂක

අසංක රාජපක්ෂ මහතා

විධායක අධ්‍යක්ෂක

රන්දික රාජපක්ෂ මහතා

විධායක අධ්‍යක්ෂක

නෙලානි රාජපක්ෂ මෙනෙවිය

විධායක අධ්‍යක්ෂක

දිල්ශාන් රාජපක්ෂ මහතා

විධායක අධ්‍යක්ෂක

මහාචාර්ය අජන්තා ධර්මසිරි

ස්වාධීන විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂක

ප්‍රියලාල් එදිරිසිංහ මහතා

ස්වාධීන විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂක

උදිත එගලහේවා මහතා

ස්වාධීන විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂක

සංස්ථානික කාර්ය්‍යාලය

DSI සැම්සන් සමූහය
අංක 110
කුමරන් රත්නම් මාවත
කොලඹ 02
ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන: +94 (0)11 21 31 800
ෆැක්ස්  : +94 (0)11 21 31 777
ඊමේල්  : info@dsi.lk (ප්‍රධාන)